MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Værdier

Nærvær

Når vores elever oplever nærvær i deres hverdag, lærer de mere, de oplever mere og de tør mere. Nærvær er både i sociale og faglige sammenhænge, hvor vi arbejder målrettet med at skabe trygge læringsmiljøer og trygge sociale sammenhænge. Nærvær er også at udfordre, og at lade eleverne opleve sejre, der hvor de kun lige kan bunde. Nærvær er, at der er forskel på mobning og drilleri, og at vi altid ser det hele menneske. Nærvær skabes derhjemme og forstærkes i skolen. Derfor prioriterer Kollerup Skole forældresamarbejdet meget højt.   

Fællesskab

Om fællesskabet er stort eller småt, så er det vigtigt på Kollerup Skole. Fællesskabet er forpligtende og skal udfyldes af alle, der har sin gang på Kollerup Skole. Om man går i børnehaveklasse eller 6. klasse, om man er forældre, lærer eller pædagog, så forpligter man sig til at bidrage. 
Kollerup Skole er en del af lokalsamfundet, hvor lokale foreninger og sportsklubber har deres rammer og deres gang på skolens matrikel. Det giver et tæt og vigtigt bånd til både skole og foreningsliv. 

Faglighed

Elever og lærere skal have plads til at være nysgerrige på deres faglighed. De skal have plads til at fejle og have plads til at gå egne veje. Undren og uforklarlighed er en lige så stor del af skolegangen, som svar og fakta. Vores elever lærer at nogle ting i livet, må man selv finde svaret på, og det er godt, når egen undren bliver til fælles ny viden. Vores elever lærer, at når vi er nysgerrige, så fejler vi også engang imellem - og det er nødvendigt for at vide hvor grænserne går. Nogle gange, kan vi dermed i fællesskab rykke grænserne.