MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Princip for overgange

Princip for overgange

Værdi:

Alle elever/børn oplever helhed i deres skolegang gennem professionelle voksne, som møder eleven/barnet ud fra dets personlighed og ressourcer.

Børn og forældre oplever sammenhæng i overgangene mellem daginstitution – indskoling – mellemtrin og udskoling.

 

Målsætning:

  • At børn/elever og forældre kender skolen, elevgruppen og de voksne inden overgangen
  • At børnene/eleverne oplever genkendelige strukturer i dagligdagen
  • Personalets kendskab til barnet/eleven er værdifuld information, som inddrages i overgangen.
  • Dokumentation skal være meningsfuld og brugbar, og understøttes af de vedtagne IT-platforme

 Handleplan:

  • Samarbejdsaftaler vedr. overgangsplan for samarbejdet med daginstitutionerne og Bredagerskolen følges. Der tages udgangspunkt i Vejle Kommunes materiale om ”den gode overgang”
  • Der udarbejdes ligeledes en plan for overgangen mellem indskoling og mellemtrin

 

 

 

 

Vedtaget i bestyrelsen december 2018