MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Princip for skole hjem samarbejdet på Kollerup Skole

Princip for skole-hjem samarbejdet på Kollerup Skole

Værdi:

Et godt samarbejde mellem skolen og de enkelte elevers hjem medvirker til at styrke den gensidige forståelse.

Samarbejdet bidrager til, at den enkelte elev sikres størst muligt udbytte af undervisningen.

Målsætning:

  • At der opbygges størst muligt gensidigt kendskab til og dermed forståelse for hhv. skolens og hjemmets opgaver og forpligtelser i forhold til den enkelte elev

 

Handlingsplan:

  • For alle klassetrin afholdes både forældremøder og skole-hjemsamtaler
  • Forud for skole-hjemsamtaler afholder lærerne elevsamtaler
  • Forældre kan holde sig orienterede om elevens faglige, personlige og sociale progression i ”Min Uddannelse”
  • Gensidig forventning om information/orientering begge veje.

 

 

Vedtaget i bestyrelsen maj 2018