MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Principper

Principper

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed gennem udarbejdelse af principper.
 
Et princip er i skolebestyrelsessammenhæng et sæt grundlæggende retningslinjer for, hvilken retning skolen skal bevæge sig i på et bestemt område.
Der er en række omåder - jf. blandt andet folkeskolelovens § 44, stk. 2 - som skolebestyrelsen har pligt til at lave principper for. Herudover kan skolebestyrelsen lave alle øvrige principper, der er relevante for netop deres skole. Læse mere om lovpligtige og mulige principper her.