MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Trivsel

Alle børn har ret til at være trygge og at være en del af fællesskabet på Kollerup Skole, og derfor arbejder vi dagligt med børnenes trivsel.

I Kollerup Skoles ordensregler står der, at vi behandler og taler ordentligt til hinanden, og det er vores grundlæggede værdier for fællesskabet på skolen.

Vi arbejder med "Fri for mobberi" fra Red barnet, som børnene kender fra børnehaven, og der arbejdes med konkrete redskaber som eksempelvis at kunne aflæse andres kropsprog. Der laves legeaftaler til pauserne, således alle børn kan være en del af et fællesskab i pausen.

Medarbejderne har fokus på børnenes trivsel og bruger "klassetrivsel.dk", som et værktøj til at have overblik over klassen sociale udvikling.

Vi arbejder også med elevernes digitale dannelse og trivsel, ved at arbejde med emnet på alle klassetrin, hvor vi tager relevante emner op sammen med børnene. Vi bruger undervisningsmaterialet fra "digitaldannelse.dk.