MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Faglige strategier

Vi arbejder med at forbedre vores undervisning løbende og tager afsæt i de faglige strategier, der er vedtaget i Vejle Kommune. 

På Kollerup Skole sikrer vi dygtige ressourcepersoner på de centralt udmeldte strategier - læse/stave strategien, ordblindestrategien, naturfag - og matematik strategien samt AKT strateien. Vi har egne ressourcepersoner og vejledere ligesom vi henter sparring i vores samarbejde med vejledere fra andre skoler i Vejle Kommune.

Ordblindestrategien

Med afsæt i ordblindestrategien har vi fokus på følgende tre områder: Vi har uddannet en gruppe elever som superbrugere i Appwriter og vi har etableret en ordpatrulje for elever med læse-stavevanskeligheder.  Vi arbejder i medarbejdergruppen med tilgængelige materialer for vores ordblinde elever, således de har adgang til digitale versioner.

Alle tre tiltag er lavet for at støtte og hjælpe vores ordblinde elever og elever med læse-stave vanskeligheder bedst muligt.