MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Medlemmer

Skolebestyrelsens arbejde

Det er skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed. Skolebestyrelsens opgaver står yderligere beskrevet på https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen

Medlemmer

Skoleleder Rikke Klinkby
Forældrerepræsentant Gunnar Skousen Rudolf
Næstformand Lene Lund
Forældrerepræsentant Lisbeth Frøkiær
Forældrerepræsentant Lisbeth Wormstrup
Forældrerepræsentant Marianne Vestergaard Lysemose
Formand Susanne Sandager Bjerre
Ledelsesrepræsentant Merete Andersen
Medarbejderrepræsentant Heidi Behrens
Medarbejderrepræsentant Ruth Bønnerup