MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Indsatsområder

Vi arbejder med varieret undervisning på Kollerup Skole i alle fag, hvilket betyder at vi inddrager bevægelse og forskellige arbejdsformer i undervisningen. Klasserne tager på læringsture ud af huset i forbindelse med emner fra undervisningen og vi inviterer gæster ind i huset til enkelte klasser eller hele skolen.

Hver morgen starter skoledagen i alle klasser med faglig morgen, som er 15 minutters læseundervisningsbånd. Vi arbejder med forskellige temaer i løbet af året som eksempelvis "læsning med stemme". Det kan være højtlæsning eller læsning med en makker. Vi arbejder også med skrivning og læsning i alle fag, hvor der undervises i læsestrategier i faglige tekster.

Den understøttende undervisningen har vi samlet for indskolingen i udeskole. Det betyder at  0-2. klasse har udeskole hver onsdag kl. 10.00-14.00, hvor de tager ud af huset og arbejder undersøgende med forskellige faglige og sociale emner. Der arbejdes eksempelvis med fællesskab og samarbejde, tal og former i matematik samt undersøgelser af træer, blade eller insekter.  

På mellemtrinnet er den understøttende undervisning samlet i temafag, som elever har 2 lektioner om ugen. Eleverne er fordelt på hold på tværs af 3.-6. klasse og arbejder med et bredt læringsbegreb, hvilket betyder at temafagene byder på andre emner eller tilgange end de almindelige skolefag. Vi har eksempelvis temafag i bræt spil, samspil, krea fag samt bevægelse.