MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Princip om web etik

Princip om web-etik

Formålet med princippet er at sikre:

 • Sikkerhed og tryghed for alle
 • At der udvises ansvarlighed og respekt under alle former for brug af internet og devices
 • Forståelse for og anerkendelse af ophavsret og privatliv
 • Konstruktiv inddragelse af digitale medier i bred forstand og anvendelse af devices i
  læringsmæssige sammenhænge
   
  Vi forventer at følgende hovedpunkter som minimum efterleves:
   
  Forældre:
 • Holder sig orienteret om egne børns adfærd på sociale medier og internet både i og udenfor skolen
 • Følger udviklingen og lovgivningen i tilstrækkeligt omfang, eksempelvis aldersgrænsen på spil, profiler på sociale medier, og etiske spilleregler
 • Har ansvaret for egne børns brug af digitale medier, herunder ophavsret på billeder, indhold i sms/mails mv.
   
  Skolen:
 • Sikrer tilstrækkelig undervisning, herunder etik og moral
 • Sikrer synlighed og opfølgning af regler
 • Sikrer udarbejdelse af et fælles, overordnet regelsæt for skolen
 • Håndhæver reglerne
 • Samarbejde med SSP
   
  Eleverne
 • Deltager i udviklingen af reglerne
 • Deltager i håndhævelse af reglerne
   
   
  Vedtaget i skolebestyrelsen januar 2018