MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Princip for skolens arbejde med elevernes læring

Princip for skolens arbejde med elevernes læring

Formål

 • Alle elever skal udfordres til at blive så dygtige som de kan – såvel fagligt som socialt
   

Forældre

 • Understøtter elevernes faglige og sociale udvikling ift. at blive så dygtige som muligt
 • I samarbejde med barnet at holde sig løbende orienteret om læringsmål og índhold i ”Min Uddannelse”
 • Bestræber sig på at deltage i alle forældremøder og skole-hjem samtaler
 • Følger op på indgåede aftaler om hvordan de støtter op om deres barns læring
   

Skolen

 • Alle elever udfordres på det niveau, hvor de er for at de bliver så dygtige som de kan
 • Gøre læringsmål og tegn på læring tilgængelige for elever og forældre
 • Evaluerer og giver feedback på elevernes arbejde
 • Skaber et læringsmiljø, fysisk som psykisk, der understøtter elevens sociale og faglige udvikling samt trivsel
   

Elever

 • Kender læringsmål og tegn på læring i forløbene
 • Anvender metoder anvist til at udvikle sig såvel socialt som fagligt
 • Udvikler sig ved at lære sammen med og af andre kammerater

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen maj 2018