MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Årsberetning

Årsberetning skoleåret 2018/2019

På vegne af skolebestyrelsen på Kollerup Skole får I her formandens beretningen om det forgangne år.

Skolebestyrelsen på Kollerup skole består af forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og skolens ledelse. Vi har valgt, for Kollerup skoles vedkommende, at elevrepræsentanter kun er tilstede ved bestyrelsesmøder, når det er relevant for eleverne.

Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed, dette skal ske inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens vedtægter. Skolebestyrelsen skal gennem principper sætte retning for skolens virksomhed.

Ved skoleårets første møde i bestyrelsen blev årshjulet tilrettelagt. Forretningsordnen blev ligeledes vedtaget.

Årshjulet indeholder forretningsordenen, som fortæller hvad der skal gennemgås i løbet de 6 bestyrelsesmøder, som vi har afholdt i skolebestyrelsen hen over året.

På bestyrelsesmøderne har vi i det forløbne år revideret principperne for:

Kost og Måltider, Skole-hjem samarbejde, Information mellem skole og hjem, Overgange. I forhold til princippet Information mellem skole og hjem, har bestyrelsen, sammen med ledelsen og medarbejdere afholdt et fælles møde, hvor vi drøftede, hvilken og hvor meget information, der bør/skal være mellem skole og hjem.

Derudover har skolebestyrelsen også godkendt budgettet for skoleåret 2018/2019.

Vi har i skolebestyrelsen også arbejdet med skolens værdier, hvordan vi får dem til at ”leve” i dagligdagen. I den forbindelse blev der den 10. april afholdt et dialogmøde, hvor hele forældrekredsen var inviteret.

Trafiksikkerheden fylder til stadighed i skolebestyrelsens arbejde og der bliver løbende arbejdet for, at trafiksikkerheden bliver så optimal som muligt.

Der har været afholdt kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og et dialogmøde for alle skolebestyrelsesformænd, næstformænd, skoleledere og BFU.

Skolebestyrelsen har også i år haft et tæt samarbejde med børnehavebestyrelsen og afholdt fælles bestyrelsesmøder, for at styrke og fremme vores fælles profil ”Kollerup Børneunivers”. Der blev også i år afholdt forældre picnic i forbindelse med fælles ugen i maj.

Der har ikke været valg til bestyrelsen i år, men sidste år blev Lene Lund valgt ind som ekstra i forhold til, at Lisbeth Frøkiær træder ud af bestyrelsen ved udgangen af skoleåret 2018/2019. Lene Lund afløser derfor Lisbeth Frøkiær i bestyrelsen, idet Lisbeth Frøkiær ikke længere har børn på Kollerup Skole efter sommerferien.

Ronny Roy Nielsen stoppede på skolen slut juni 2018 og ny afdelingsleder blev Bente Søndergaard. Derudover er der i årets løb, blevet ansat følgende på Kollerup Skole, tre pædagoger Heidi Behrenz, Henrik Toft Sørensen og Patrick Friis. Èn Lærer Henriette Rasmussen.

På vegne af skolebestyrelsen Kollerup Skole

Lisbeth Frøkiær