MENU
Aula_close Layer 1
Kollerupskole_Logo
Mobil menu

Princip for kost og måltider

Princip for kost og måltider

Vision: 

Kollerup Skole ser ”det gode måltid” som en naturlig del af dagligdagen, der understøtter børnenes optimale læring. I den forbindelse er der særlig fokus på sundhed og fællesskab.

Gennem hele skolegangen er de voksne i løbende og positiv dialog med børnene om, hvad der karakteriserer ”det gode måltid” - herunder at børns forskellige behov tilgodeses på forskellig måde.

I forbindelse med særlige arrangementer/ mærkedage er skolen tydelig i kommunikationen om, at mængden af mindre sunde fødevarer så vidt muligt begrænses.

Målsætning:  

Forældre:

Som forældre er man ansvarlig for, at ens eget barn ikke møder sulten i skolen (normalt har spist morgenmad).

Som forældre sikrer man også, at barnet har adgang til sund mad i tilstrækkelige mængder gennem hele skoledagen. Det vil typisk ske ved, at barnet medbringer madpakke, frugt og drikkedunk, eller ved at barnet benytter skolens madordning.

Forældre understøtter, at børn omtaler andres mad positivt.

Børn:

Som barn omtaler man egen og andres mad positivt.

Det enkelte barn anerkender, at madpakker er forskellige.

Børn medvirker til at skabe rammer for det gode måltid i skolen og SFO.

 Handleplan:

  • At børnene er i klassen i spisepausen
  • At eleverne ikke bruger devices i spisepausen i indskoling og på mellemtrin
  • At der er en voksen i klassen, som sikrer ro og trygge rammer for det gode måltid
  • At skolen formulerer tydelige forventninger til, at usund mad (slik, kage mv.) forbeholdes de alternative dage (juleklippedag, fødselsdage)
     
    Vedtaget i skolebestyrelsen oktober 2018